Vedení školy

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Hronková Radka, Ing.
Ředitelka školy
Pryclová Martina, Mgr.
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
Pospíchalová Radomíra, Bc.
Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování