Vedení školy

Name
Position
E-mail
Phone
Hronková Radka, Ing.
Ředitelka školy
Novotná Ivana, Ing.
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
Pospíchalová Radomíra, Bc.
Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování