Kariérové poradenství

  • Po celou dobu projektu ve škole působí kariérový poradce
  • Karierové poradenství je součástí výuky napříč předměty a po celou dobu studia
  • Od 2. ročníku karierový poradce pomáhá všem studentům s indentifikací jejich předpokladů, talentů, zájmů a cílů
  • Na konci studia má každý žák vytvořené vlastní portfolio, vyzkoušený pracovní pohovor před lidmi z praxe a je připraven k dalšímu profesnímu růstu