Pracovní stáže v zahraničí

  • Každý rok vycestuje 20 studentů se 2 pedagogy na odbornou stáž v délce 21 dní
  • Každý účastník obdrží certifikát o zvládnutí jednotky učení v zahraniční firmě podle systému ECVET
  • Studenti jsou na výjezd dlouhodobě připravováni
  • Po návratu všichni účastníci sdílejí své zkušenosti s ostatními žáky a pedagogy školy formou workshopů