Příspěvek na podnikání pro naše absolventy

  • Každý rok podpora 2 cílevědomých absolventů, kteří předloží kvalitní podnikatelský záměr
  • Pomoc pedagogů i odborníků z praxe při tvorbě podnikatelského záměru
  • Podpořený absolvent po dobu 2 let sdílí zkušenosti se žáky školy a předává je dalším zájemcům o podporu