Růst pedagogických pracovníků

  • Škola má zpracovaný plán profesního rozvoje pedagogů
  • Každý pedagog si spolu s vedením školy sestavuje vlastní plán osobního rozvoje na 1 rok
  • Pravidelné a dlouhodobé jazykové vzdělávání
  • Odborné stáže pedagogů v zahraničí
  • Průběžné odborné, pedagogické a IT vzdělávání