Ani o prázdninách tady není ticho!

Prostory v přízemí školy jsou určené nejen pro žáky, ale i veřejnost. Po renovaci školního baru budujeme během prázdnin v těsné blízkosti moderní přednáškovou místnost. Již od 1.9.2021 bude sloužit nejen k výuce, ale i k setkávání našich žáků s odborníky, významnými osobnostmi i k prezentaci podnikatelských záměrů či osobních portfolií.

Protože se již dlouhou dobu otevíráme veřejnosti, tak se zde těšíme i na obnovení setkání s dospělými účastníky všech forem vzdělávání.

učebna 211 před rekonstrukcí

učebna 211 před rekonstrukcí