I každý pedagog má svůj cíl

V průběhu školního roku vedení školy a projektu vypracovalo Plán profesního rozvoje, který chceme během trvání projektu realizovat, vyladit a dlouhodobě využívat.

Během několika týdnů na začátku roku 2021 se všichni naši pedagogové věnovali tvorbě svých osobních portfolií. Dokládali nejen všechny dokumenty o svém odborném růstu, ale zamýšleli se nad svými silnými stránkami a prostorem pro rozvoj. Přemýšleli nad tím, co se povedlo a co naopak nebylo ideální.

Vedení školy do začátku školního roku 2021/2022 s každým zaměstnancem projde jeho materiál, společně vyhodnotí stav, vyjasní podmínky a písemně naformulují osobní cíl pedagoga na jeden školní rok.