Individuální konzultace s kariérovým poradcem

Po vyplnění osobnostních dotazníků 2. ročníků, přišly na řadu individuální konzultace.  V těžké době distanční výuky jsem se rozhodli uskutečnit setkání 1 žák + 1 poradce. Před dalším zpřísněním opatření 1.3.2021 byli jednotlivě pozváni na osobní konzultaci žáci jedné třídy.

Karierová poradkyně každému nejdříve vysvětlí cíle projektu a co každého v blízké budoucnosti v této oblasti u nás ve škole čeká.  Potom se konzultuje nad informacemi získanými o žákovi z předchozích šetřeních.  Je řeč o zájmu o obor, cílech, snech, silných a slabých stránkách, možnostech v blízké i vzdálenější budoucnosti, tvorbě portfolia. Každý je seznámen s možností školní stáže v zahraničí i možné podpoře v budoucím podnikání.  Poradkyně vede evidenci o každém žákovi a sbírá podněty pro zlepšení motivace a tím i vzdělávání.

Konzultace se zúčastnili všichni pozvaní. Setkání jsou vnímána velmi pozitivně.  Snad nám epidemická situace brzy dovolí pokračovat.


kp3