Osobnostní profily žáků 2.ročníků

Jedním z hlavních cílů projektu, je usnadnění vstupu našich studentů na trh práce. Proto je jeho nedílnou součástí KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ.

V rámci bližší spolupráce se studenty, jsme proto začali u 2. ročníků s on-line osobnostními testy a oborovými dotazníky v prostředí MS Teams. Pomocí nich jsme zjišťovali, co je pro ně v oboru klíčové, jejich silné a slabé stránky, cíle v životě, spokojenost ve škole, informace o distanční výuce atd. 

Dalším krokem budou individuální konzultace s kariérovým poradcem.


kp2