Prezentace portfólií

Již druhý školní rok všichni studenti posledních ročníků tvoří svá osobní portfolia a prezentují se před pedagogy 

i odborníky z praxe.

web-port

portfo-2