Studenti konzultují svoji kariéru

Druhé ročníky i v letošním školním roce pracují na sebepoznávání. 

Konzultují s kariérovou poradkyní svůj obor, cíle, sny, tvorbu portfolia a také své silné a slabé stránky.

Poradkyně vede  o každém žákovi evidenci, sbírá podněty pro zlepšení motivace i vzdělávání.

Konzultací se zúčastňují všichni pozvaní. 

Jejich společná setkání jsou vnímána velmi pozitivně.