Videokonference 7.10.2020

Dne 7.10.2020 jsme společně s odborníky z dánské  Aarhus University: profesorem Bjarnem Wahlgrenem, Susanne Gottlieb a ředitelem nadace The Velux Foundations Jens-Jørgen Pedersenem konzultovali realizaci projektu Let´s Open the Door for Future. Místo plánovaného osobního setkání jsme se museli spokojit s virtuálním prostředím. 

Za naši školu byli přítomni členové projektového týmu, vedení školy a učitelé odborných předmětů.

Celé jednání zahájil pan Pedersen, který nám znovu představil cíle nadace The Velux Foundations a projekt, kterého se účastníme spolu s dalšími sedmi školami ve střední a východní Evropě.  Následně jsme my představili naši školu a projekt Let´s Open the Door for Future.

Odborníci z Aarhus University nás seznámili s jejich cíli a formou spolupráce, kterou budeme v příštích letech realizovat. Cílem vzájemné spolupráce je vedení a pomoc zahraničních odborníků v procesu profesního růstu pedagogů a žáků naší školy. Každé dva měsíce budeme konzultovat a vyhodnocovat naše aktivity prostřednictvím reflexivních zpráv se zpětnou vazbou. Dánští kolegové jsou velmi otevření, milí a vstřícní a jejich cílem je předat nám co nejvíce zkušeností ze zahraničí, které můžeme aplikovat v naší praxi. 

 Všichni společně doufáme, že se budeme moci brzy setkat na půdě naší školy. 

videokonferencedansko1