Vyšlo to! Učíme se v novém!

I přes velmi složitou situaci, se kterou se všichni naši dodavatelé během prázdnin potýkali se podařilo moderní učebnu k 1.9.2021 dokončit. 

Zahájili  v ní výuku naši žáci i studenti Univerzity 3. věku a doufáme, že se budeme moci potkávat celý školní rok.

Všem našim partnerům děkujeme za úžasnou spolupráci! 


velux-211-2


P1000553