Rozhodli jsme se stát Fairtradovou školou

Ustavili jsme řídící skupinu a žáci se seznamují s principy férového obchodu.