Poděkování zdravotníkům

cukr1cukr2Zdroj: Žďárský zpravodaj 12/2020 - str. 3 a 7 .