Třídní schůzky konané dne 15. listopadu 2023

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat dne 15. listopadu 2023 od 15.00 hodin v budově školy. Seznámíme Vás s podstatnými informacemi, které se týkají Vaší třídy, studijními výsledky Vašich dětí i možnostmi, které naše škola nabízí.

K dispozici Vám budou všichni vyučující i vedení školy. Organizace třídních schůzek je v kompetenci třídních učitelů.


Těšíme se na Vás

vedení školy