Doučování

Logolink-jpg


Žákům ohroženým školním neúspěchem nabízíme od ledna do srpna 2023 doučování. Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie covid-19 na vzdělávací výsledky žáků.

Skupinové a individuální doučování žáků je vedeno pedagogy školy probíhá v jejích prostorách  v období od 1.1.2023 do 31.8.2023. 

Financováno je Evropskou unií - Next Generation EU.


CS-Financovano-Evropskou-unii-PANTONE-PANTONE