Dříve realizované projekty

Historie zahraniční spolupráce a projektů zahraničních stáží

1993
Wirtschaftsakademie , GmbH (SRN)
Navázán prvotní písemný kontakt s paní König (ředitelkou školy). Následně v červenci uskutečněna první kontaktní návštěva této školy v německém Auerbachu.
Prosinec:
Návštěva ve Žďáru - p. König a (spolumajitel a zakladatel Rahnových škol v bývalé NDR).
Uzavřena dohoda o budoucí spolupráci a partnerství.

1994
První reciproční výměna žáků oboru kuchař-číšník – týdenní stáž.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH (SRN)
Města: Auerbach/Žďár nad Sázavou

1995
5. výročí vzniku Dr.P.Rahn, GmbH v Lipsku
Ředitel školy se zúčastnil této významné události, kde měl možnost se seznámit s majiteli a řediteli Rahnových škol, jejichž působnost již v té době překročila hranice Německa.
Druhá reciproční výměna žáků oboru kuchař-číšník-týdenní stáž.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn, GmbH
Města: Altenburg/Žďár nad Sázavou
Obchodní akademie – exkurze ve fiktivní firmě, seznámení s principy fungování fiktivní firmy, navázání kontaktů, seznámení s možnostmi a podmínkami německého školství.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Město: Dessau

1996
Exkurze žáků z Dessau ve Žďáru
12 žáků fiktivní firmy z Dessau připravovalo s našimi žáky obchodní akademie katalogy a propagační materiál na mezinárodní veletrh fiktivních firem, který se každoročně konal v různých německých městech.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH Dessau
Místo: Žďár nad Sázavou
Současně v tomto roce proběhla již třetí reciproční výměna oboru kuchař-číšník
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Město: Altenburg/Žďár nad Sázavou

1997
Vybraní žáci čtvrtého ročníku obchodní akademie se zúčastnili veletrhu fiktivních firem v Lipsku společně se zástupci pobočky z Dessau. Jako jediná česká škola a její fiktivní firma měla možnost poznat podmínky této velké mezinárodní akce. Nejen dobré jazykové znalosti, ale i vystupování a vlastní prezentace firmy byly neopakovatelným zážitkem a velkou průpravou do dalšího profesního života.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH pobočka Dessau
Místo: Lipsko

1998
V rámci mezinárodního projektu Leonardo da Vinci učitelé z partnerské školy realizovali odbornou, pedagogickou a poznávací praxi v rozsahu 14 dnů. Naše škola ve spolupráci s Hotelovou školou v Pelhřimově zajistila program, ve kterém německé kolegyně a kolegové se seznamovali s českou gastronomií, kulturou a běžným životem českého učitele.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Pobočky: Auerbach, Altenburg
Druhá účast naší fiktivní firmy Spirit s.r.o na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Münsteru. Této významné obchodní akce, kde bývá zastoupena řada celosvětových fiktivních firem, se naše škola zúčastnila opět jako jediná česká fiktivní firma.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Pobočka: Dessau

1999
Říjen : Úzká spolupráce a četné korespondenční kontakty prostřednictvím e-mailové pošty s partnerskou školou z Dessau byla již potřetí završena účastí studentské firmy Spirit s.r.o na mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Norimberku. Tentokrát již v samostatném stánku navazovali naši žáci další nové kontakty, které se následně využily pro obchodování v domácím prostředí.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Pobočka: Dessau

2000
Další reciproční výměna, ve které k nám přijeli dospělí frekventanti rekvalifikačního studia v oborech zaměřených do oblasti obchodu a služeb. Ve spolupráci s našimi mistry odborného výcviku a žáky učebního oboru aranžér se učili proniknout do základních prvků profesních dovedností tohoto oboru.
Naši žáci oboru aranžér zase sbírali zkušenosti v německých nákupních a obchodních centrech a seznamovali se s podmínkami německého školství. Současně žáci obchodní akademie, ve spolupráci s fiktivní firmou z Dessau, v průběhu týdenního pobytu připravovali a následně realizovali výzdobu a vlastní obchodní činnost na dalším mezinárodním veletrhu fiktivních firem v Lipsku.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH, pobočka Dessau
Města: Žďár, Dessau, Lipsko
Červen:
Návštěva ředitel a zástupců naší školy v pobočkách Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH v Lipsku a Bernburgu.
Listopad:
Návštěva vedení školy Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH, pobočka Dessau ve Žďáru nad Sázavou.

2001
Program TANDEM
Mezinárodní program umožnil našim kuchařům-číšníkům po dobu dvou týdnů sbírat bohaté odborné zkušenosti v německých hotelích a restauracích. Byly to dva týdny strávené v německých městech s bohatým na zážitky i zkušenosti. Za svoji práci i vystupování si vysloužili pochvalu německých hostitelů.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Města: Auerbach, Altenburg

2002
Program Socrates
Verona (It) – kontaktní seminář v italské škole (školy - It, UK, SWE, ESP) – účast ředitele školy a ing. Malcové, koordinátora projektu
Projekt: FOCUS ON EUROPEAN FOOD
- zahájení projektu
- jeho schválení na období 2003-2006
Program TANDEM
Šest žáků partnerské školy realizovalo po dobu 14 dnů praxi v naší školní kuchyni, případně na našich smluvních pracovištích v hotelích a restauracích žďárského regionu. Učitelé, žáci, ale i ostatní strávníci měli možnost pochutnat si na specialitách, které naši hosté připravovali.
Škola: Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn GmbH
Pobočky: Altenburg/Auerbach

2003
Projekt - FOCUS ON EUROPEAN FOOD
soukromé hotelové školy ze švédského Nyköping v rámci projektu. V rámci týdenní praxe studentů této prestižní švédské školy, vařili v naší školní kuchyni jak českou, tak i švédskou kuchyni. Ta se stala součástí ochutnávky pro některé strávníky naší školní jídelny.
Škola: Nyköpings Hotell- och Restaurangskola
: Žďár nad Sázavou

2004
Projekt - FOCUS ON EUROPEAN FOOD
Duben: Druhá návštěva studentů a učitelů ze švédského Nyköping na naší škole. Realizace praxe a poznávání naší země. Současně probíhá vzájemná komunikace a navozování přátelských kontaktů.
Škola: Nyköpings Hotell- och Restaurangskola
Město: Žďár nad Sázavou
Září:
5 žáků učebního oboru kuchař-číšník, společně s učitelkou odborného výcviku a tlumočnicí, realizovali týdenní stáž ve švédské škole. Ředitel školy svojí návštěvou podpořil jejich gastronomické umění a propagaci české kuchyně v partnerské škole. Všichni účastníci se seznámili s podmínkami života a kultury této prosperující severské země. Zároveň byl uspořádán seminář s anglickou partnerskou školou West Suffolk College, zapojenou do projektu k jeho průběžnému hodnocení a hledání dalších cest projektových činností.
Škola: Nyköpings Hotell - och Restaurangskola
Město: Nyköping

2005
Březen:
15. Výročí působení Wirtschaftsakademie Dr.P.Rahn a Partner v Lipsku.Ředitel školy společně s Mgr. Kučerovou byli pozváni na tuto jedinečnou oslavu, kde hostitelem p. Dittrichem, spolumajitelem školy, byla zdůrazněna významná etapa dlouhodobé spolupráce a vzájemných kontaktů.
Duben:
Naše škola byla doporučena další švédské škole Hjalmar Strömerskolan ze Strömsundu. Po krátké korespondenci s koodinátorkou mezinárodních projektů ing. Malcovou jsme mohli přivítat a hostit žáky a učitele v rámci jejich týdenní zahraniční stáže projektu….
Projekt - FOCUS ON EUROPEAN FOOD
Současně v tomto týdnu vrcholí mezinárodní spolupráce se švédskou školou v rámci projektu. Naši školu navštívila paní Siv Walin, ředitelka školy z Nyköpingu. Organizačně velmi náročný týden vyvrcholil odletem našich 2 odborných učitelů oboru kuchař - číšník s paní ředitelkou do Nyköpingu. Zde realizovali v rámci projektu třítýdenní odbornou stáž.

2007
Program Leonardo da Vinci
Projekt - Spanish Challenge for students from Žďár (Španělská výzva pro studenty ze Žďáru). Tímto projektem získala naše škola možnost vyslat 14 žáků oborů kuchař-číšník, kadeřník a kosmetička do španělské Málagy. Po tři týdny byli účastníci nuceni pracovat ve specifických podmínkách, komunikovat se zákazníkem v rámci své jazykové vybavenosti a zvyknout si na jiné pracovní návyky a mentalitu tohoto jižanského národa.
2008
Program E-Twining
V rámci tohoto programu jsou zapojeni žáci oboru vzdělání ekonomické lyceum. Pod vedením ing. Malcové prostřednictvím počítačů komunikují v angličtině s jinými školami z různých zemí, které jsou zapojeny do tohoto projektu.