Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky

Tento projekt si klade za cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků středních odborných škol. Toho chce projekt dosáhnout zavedením krátkých cizojazyčných filmů s odbornou tématikou do výuky. Tyto filmy budou posíleny didaktickou podporou, kterou budou učitelé využívat jak v hodinách cizího jazyka, tak v hodinách odborných předmětů.
Naše škola se podílí přípravou a zpracováním odborných filmů v oblasti gastronomie. Školní tým během tří let realizuje 12 filmů, které budou didaktickou pomůckou v procesu vzdělávání oboru kuchař-číšník.

Filmy v délce 5 – 10 minut s odbornou tématikou a terminologií budou namluveny v anglické a německé jazyce a doplněny volitelnými titulky v české, anglickém nebo německém jazyce. Ke každému filmu bude vytvořena didaktická podpora v podobě metodického listu a didaktických úkolů a testů. Pro doplnění bude vytvořeno 12 slovníčků s odbornou terminologií v anglické a německé verzi.

Projekt je spolufinancován z ESF

Zodpovědné osoby:
Mgr. Zdeněk Musil – garant projektu SŠOS Žďár n.S.
Dagmar Čechová – účetní projektu školy

Členové týmu:
Scénáristé – Marie Mrkosová, Marie Limlová
Filmaři – Mgr. Stanislav Zedníček, Bc. Růžena Krejčová
Didaktická podpora – Mgr. Alena Roháčková