Přesmosty

1608190650_1608190651507

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004848

Realizace: 1.10.2017 - 30.6.2020

Klíčovou aktivitou projektu jsou vzájemná neformální setkávání zástupců školy, odborníků a rodičů s cílem zlepšení komunikace a vztahů mezi rodinou a školou.

Projekt vychází z velmi dobrých zahraničních zkušeností. Klade si za cíl zkvalitnění klimatu v procesu komplexního vzdělávání žáků, jako základní podmínky pro jejich úspěšný rozvoj a uplatnění v životě.

Spolupráce je založena na vzájemném sdílení, předávání informací a zkušeností všech zúčastněných stran.