Prevence digitální propasti


 


Pro potřebu podpory vzdělávání žáků, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení, jsme zakoupili čtyři kusy notebooků. Budou sloužit jak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i všem žákům školy, kteří je budou aktuálně potřebovat. 

Financováno Evropskou unií - Next Generation EU.