Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou

Střední škola obchodní a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou, s. r. o. se do projektu zapojila jako partnerská škola.

Projekt poskytuje školám a rodičům žáků ve Žďáře nad Sázavou odbornou podporu při vzájemné komunikaci, při řešení náročných situací spojených se vzděláváním a výchovou, při kontaktech s institucemi. Cílem je zlepšení sociálního zapojení žáků a snížení jejich školní neúspěšnosti.

V rámci projektu vzniklo Poradenské centrum pro pedagogy a rodiče Kolping.


Rodičům nabízíme:

 • konzultace, poradenství (co dělat, když...)

(např.: zapomínání pomůcek, školní neúspěch, negativní vztah ke škole, vysoká absence, vztahové a komunikační obtíže v rámci třídy, sklon ke konfliktům)

 • poskytování informací z oblasti výchovy a vzdělávání, legislativy, o dalších odborných službách v regionu apod.
 • podporu, přítomnost u jednání s pedagogy nebo odborníky z dalších institucí, možný doprovod
 • vzdělávací workshopy

Žákům nabízíme:

 • vzdělávací aktivity o prázdninách (rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti neformální, interaktivní formou)


Pedagogům nabízíme:

 • podporu při řešení náročných, obtížných situací spojených se vzděláváním – konzultace, poradenství, náslechy, poskytování odborných informací, vedení tematických konzultačních setkání, možná přítomnost na pedagogických radách, třídních schůzkách apod.
 • přítomnost při jednání s rodiči, při jednáním s pracovníky v sociálních a zdravotních službách – podpora při zajištění vzájemné spolupráce


Tým poradenského centra:

Mgr. Renata Horká – vedoucí, poradce

VŠ vzdělání:

 • sociální práce a speciální pedagogika

Pracovní zkušenosti:

 • Sociální pracovnice a speciální pedagožka pedagogicko-psychologické poradny
 • Okresní metodička prevence
 • Sociální pracovnice – terénní sociální práce s rodinami
 • Lektorka probačního programu, programu sociálního výcviku, primárně preventivních programů
 • Lektorka vzdělávacích aktivit pro pedagogy, rodiče a odbornou veřejnost


Mgr. Kateřina Součková – poradce

VŠ vzdělání:

 • Sociální pedagogika
 • Rekreologie

Pracovní zkušenosti:

 • Lektorka primárně preventivních programů, sociálního výcviku
 • Koordinátorka rodinného centra
 • Učitelka mateřské školy


Poradce je možné kontaktovat

přímo na škole:

v Sudých týdnech vždy v úterý v čase od 13:00 do 15:00 v místnosti č. 214 a následně v čase od 15:00 do 16:00 na Domově mládeže


nebo na kontaktech:

Mgr. Renata Horká: e-mail: renata.horka@kolping.cz, tel. č.:725 737 808

Mgr. Kateřina Součková: e-mail: katerina.souckova@kolping.cz, tel. č.: 725 741 156


a v kanceláři na adrese:

Dolní 165/1, 2. patro, dveře č. 210 (budova České pojišťovny)


Poradenské centrum Kolping zřizuje Kolpingovo dílo České republiky v rámci projektu Přímá pomoc a podpora školám ve Žďáře nad Sázavou (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016414) v období ledna 2020 až prosince 2022.


Veškeré aktivity jsou pro žáky, rodiče a pedagogy zdarma, jsou hrazeny z Fondů Evropské unie.