Projekt HAIR

Studentky  oboru Kadeřník  se spolu se svými vyučujícími anglického jazyka zapojili do tvorby nových  učebnic a interaktivních materiálů pro výku cizích jazyků.  Cílem je zkvalitnění výuky  s důrazem na komunikativní dovednosti žáků a moderní formy vyučování.

Na projektu spolupracují vyučující z České republiky, Slovenska, Finska a Velké Británie.

Po ukončení projektu budou k dispozici učebnice a učební materiály pro 1. - 3. ročník oboru Kadeřník v anglickém a německém jazyce.


Leták
http://hair.cfme.net/