Projekt spolupráce

1608190650_1608190651507

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012580

Realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Cílem projektu je investice do společného vzdělávání a rozvoje žáků a pedagogů

Projekt umožňuje:

  • soustavnou činnost školního speciálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy s firmami a zapojování odborníků z praxe do výuky,
  • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na odbornost, sociální a pedagogické dovednosti, cizí jazyky a vzájemnou spolupráci.