Učíme se ze života a pro život II.

Logolink-OP-VVV-hor-barva


logo-pozitiv-3CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364


Realizace: 15. 2. 2021 – 30. 11. 2023


Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání akvizičních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.


    Fotogalerie - aktivní učitel     Fotogalerie - kroužky 

 FOTOGALERIE - AKTIVNÍ UČITEL 2. POLOLETÍ     FOTOGALERIE - KROUŽKY 2. POLOLETÍ  

 FOTOGALERIE - AKTIVNÍ UČITEL 2022/23       VIDEO - AKTIVNÍ UČITEL (YOUTUBE)   

 FOTOGALERIE – AKTIVNÍ UČITEL 2022/23 2. POLOLETÍ