Všichni se stále učíme

1608190650_1608190651507

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006465

Realizace: 1.9.2017 – 31.8.2019

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu žáků i pedagogických pracovníků.

Projekt umožňuje:

  • soustavnou činnost školního speciálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy s firmami a zapojování odborníků z praxe do výuky,
  • podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených školním neúspěchem,
  • celoživotní vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na odbornost, sociální a pedagogické dovednosti, cizí jazyky a vzájemnou spolupráci.