Ocenění, které potěšilo …

Měl jsem to štěstí, že jsem byl oceněn v soutěži „Mladý řemeslník roku 2021“, kterou každoročně vyhlašuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. 

Vyhlášení proběhlo v prostorách Senátu Parlamentu ČR v Praze na Malé Straně. Na slavnostní předání jsem jel se svojí učitelkou odborného výcviku paní Bc. Růženou Krejčovou. Ocenění bylo předáno 1. místopředsedou Senátu PČR panem Mgr. Jiřím Růžičkou a za účasti předsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice profesora Ing. Jiřího Drahoše, DrSc. Byl jsem jedním z 25 vybraných žáků. Každý z nás byl představen krátkým životopisem s důrazem na školní úspěchy a splnění všech stanovených kritérií, které byly podmínkou pro výběr žáků. Slavnostní akt byl zakončen módní přehlídkou žáků Střední školy Kateřinky z Liberce. Poté následovalo krátké pohoštění a prohlídka Valdštejnského paláce. Tím celá akce, která se mi velice líbila, skončila.

 Mám z celé cesty do Prahy moc hezký zážitek a do další odborné činnosti to pro mě znamená velké povzbuzení. 

Děkuji všem, kteří mně na cestě k úspěchu pomohli…

Lukáš Kadlec, žák 3. ročníku učebního oboru Interiérová a aranžérská tvorba

Dne: 1. 11. 2021