Práce šikovných řemeslných rukou má budoucnost!

Jistě každý zná ve svém okolí případy, kdy dítě, kterému učení na „základce“ nejde příliš lehce, se na přání rodičů vydá studovat střední školu obecného zaměření. Po jejím obtížném dokončení (případně i nedokončení) se pokouší najít uplatnění na administrativní pozici, na kterou se ovšem hlásí kvalifikovanější a vhodnější kandidáti. Po několika marných pokusech se uchazeč stane skladníkem, pokladním v marketu či pracovníkem na výrobní lince. Nikdy nepozná platnost starého latinského rčení: „Labor estetiam ipsa voluptas“- Práce je také požitkem!

Dnes více než kdy předtím v porevoluční době roste hlad po řemeslnících a všech absolventech učebních oborů. Nejde už jenom o ty stále skloňované stavební obory, ale výborné uplatnění v praxi najdou všichni mladí lidé, kteří se rozhodnou spolehnout na své šikovné ruce. Pokud budou mít v sobě podnikatelského ducha, otevírá se jim navíc možnost doplnit si učební obor o maturitní nástavbu Podnikání a pracovat jako živnostník tzv. sám na sebe.

Střední škola obchodní a služeb SČMSD ve Žďáře nad Sázavou má více než 60letou tradici a je moderní školou, která poskytne vzdělání v mnoha učebních oborech. Základním kamenem naší práce při výuce je motto: „Každý si zaslouží naši pozornost“! Individuální přístup a propojení s praxí se prolíná celým studiem. Výuka probíhá v moderních učebnách a pracovištích, žáci se účastní nejrůznějších stáží, exkurzí, soutěží, přehlídek dovedností, pracovních workshopů a specializovaných kurzů.

V roce 2020 naše škola získala rozsáhlý grant od dánské nadace The Velux Foundations, který rozšiřuje vzdělávací možnosti žáků našich učebních oborů. Grant je určen nejen na materiální vybavení a modernizaci počítačového vybavení, ale především na podporu všech výchovně vzdělávacích oblastí výuky. V současné době jsou již v rámci projektu realizovány odborné zahraniční stáže, které rozšiřují možnosti žáků získat zkušenosti v reálných pracovních podmínkách v zahraničí. Během pětiletého trvání projektu má vycestovat 100 žáků, kde pro ně budou na tři týdny připravena pracovní místa v jejich oboru.

A jaké učební obory nabízíme? 

  • Interiérová a aranžérská tvorba 
  • Rekondiční a sportovní masér 
  • Kuchař – číšník 
  • Kadeřník

Ve dnech 6. a 7. ledna 2022 škola otevře své dveře široké veřejnosti a umožní zájemcům nahlédnout pod ruce žáků napříč obory. Možná je i individuální prohlídka školy na základě telefonické domluvy na čísle 566 655 011 či 739 033 652. Jsme Vám k dispozici a těšíme se na Vás. Neváhejte a přijďte se podívat, jak vypadá škola budoucnosti, která připravuje své žáky na život!