Řemeslo je náramkem ze zlata


Snad každý národ nebo kultura má přísloví nebo rčení o řemesle, které je dobrým zdrojem ekonomického zajištění řemeslníka a jeho rodiny. V titulku jsem si vypůjčila arabskou verzi našeho českého přísloví „Řemeslo má zlaté dno“. Několik desetiletí se zdálo, že už léty osvědčené moudrosti přestávají platit, ale v poslední době se ukazuje, že dochází ve společnosti ke změnám v pohledu na manuální a řemeslnou práci. Zájem o učební obory stoupá, práce rukama a znalost řemesla člověk neztratí. Úspěšní řemeslníci se stávají váženými občany, kteří si mohou za svoji kvalitní práci nechat dobře zaplatit.

 Škola má více jak šedesátiletou tradici a držíme krok s poptávkou veřejnosti po kvalifikovaných pracovnících zejména v oblasti služeb. Krédem pro výchovu a vzdělávání je především individuální přístup a propojení s praxí. Stále zlepšujeme vybavení prostor pro praktickou výuku, modernizujeme interiéry a výuku propojujeme s novými poznatky a technologiemi. V roce 2020 jsme jako jedni z prvních v republice získali grant od dánské nadace The Velux Foundation, který zlepšuje možnosti uplatnění absolventů našich oborů. Grant je určen pro pomoc ve všech sférách výuky, zejména na dovybavení učeben, obnovu počítačového vybavení, možnost stáží studentů ve vyspělých evropských zemích. 

A jaké učební obory u nás nabízíme? 

•Interiérová a aranžérská tvorba

 •Kuchař – číšník 

•Kadeřník

•Rekondiční a sportovní masér 

•Prodavač – manažer prodeje


Jedním ze studijních oborů, kde se prolíná teoretická příprava s odborným výcvikem je čtyřletý obor:

 •Kosmetické služby 


Z široké nabídky našich oborů si určitě vyberete. Přijďte mezi nás!


Bc. Radka Pospíchalová 

zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik