Kritéria přijímacího řízení

1. kolo přijímacího říze

2. kolo přijímacího říze