Termíny přijímacího řízení

ve školním roce 2022/2023

Zveřejnění kritérií příjímacího řízení
do 31. ledna 2023
Termín odevzdání přihlášek uchazečů o studium
do 1. března 2023
Přípravné kurzy na přijímací zkoušky (15.00 až 17.00)
21. března 2023
28. března 2023
4. dubna 2023
Přijímací zkoušky pro studijní a nástavbové obory
13. dubna 2023
14. dubna 2023
Náhradní termíny přijímacích zkoušek
10. května 2023
11. května 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro učební obory
24. dubna 2023
Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro studijní obory
28. dubna 2023
Termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory
do 10. května 2023
Termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory
do 16. května 2023