Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení:



Výsledky 2. kola přijímacího řízení:

  • Obory středního vzdělání s výučním listem - seznam přijatých uchazečů
    • Aranžér, Kuchař - číšník