Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 do učebních oborů Aranžér a Kuchař - číšník.

Kritéria 2. kola přijímacího řízení naleznete zde.

Přihlášky do 2. kola přijímáme do 26. 5. 2023.


Dne 12. 5. 2023


Ing. Radka Hronková

ředitelka školy