Výsledky 1. kola přijímacího řízení - studijní obory

Ředitelka školy vyhlásila dne 28. 4. 2023 výsledky 1. kola přijímacího řízení pro studijní obory.

seznamy přijatých uchazečů