Pospíchalová Radomíra, Bc.

Pospíchalová Radomíra, Bc.

Zástupkyně ředitelky pro praktické vyučování