SŠOS SČMSD Žďár n. S. logo

Termíny přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020

 

Aktualizováno 13. 5. 2020

Zveřejnění kritérií příjímacího řízení

do 31. ledna 2020

Termín odevzdání přihlášek uchazečů o studium

do 2. března 2020

Přijímací zkoušky pro studijní a nástavbové obory

8. června 2020

Náhradní termín přijímacích zkoušek

23. června 2020

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro učební obory

22. dubna 2020

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro studijní obory

15. června 2020

Termín odevzdání zápisového lístku pro učební obory

do 23. června 2020

Termín odevzdání zápisového lístku pro studijní obory

do 23. června 2020

K tisku