Studentská portfolia

Během celého studia si studenti začínají tvořit svoje profesní portfolio. Zatím mají studenti 3.ročníku vypracovaný životopis a motivační dopis pro svého budoucího zaměstnavatele. Pracovali na nich s vyučujícími Českého jazyka. 

S učiteli odborných předmětů individuálně shromažďují informace o kurzech, veletrzích a soutěžích, které absolvovali a dokládají je ke svým profilům. 

Všechny tyto informace použijí v květnu 2021, kdy každého čeká sebeprezentace s pomocí portfolia i před odborníky z praxe. Jsme přesvědčeni, že právě tato činnost jim pomůže nejen u závěrečných zkoušek, ale hlavně v jejich celém dalším profesním životě. 

Ti, kteří míří přímo do světa podnikání si mohou s pomocí odborníků vypracovat podnikatelský záměr.  V rámci podpoříme ty nejlepší částkou 50 000,-Kč. 

podnikatelsky-zamer.pptx 

Profesni-portfolio-studenta.pptx


kp4